📁 Veure tots

Projecte magnet escola Eduard Marquina i Institut de Ciències del Mar del CSIC

Aquest vídeo presenta l’experiència del projecte que està desenvolupant l’escola Eduard Marquina (Barcelona) en aliança amb l’Institut de Ciències del
Mar del CSIC, en el marc del programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB. Per a més informació sobre el projecte, podeu visitar el web de l’escola Eduard Marquina (http://blocs.xtec.cat/eduardmarquina/) i el de l’Institut de Ciències del Mar (http://www.icm.csic.es/icmdivulga/ca/Projecte_MAGNET.htm). El programa Magnet té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta aliança ha de permetre al centre desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. Per a més informació sobre el programa Magnet: www.fbofill.cat/magnet @aliancesmagnet #aliancesmagnet