📁 Veure tots

Projecte Magnet: Escola El Vallès i UPC Terrassa

L’Escola El Vallès promou el pensament científic a partir d’activitats que possibiliten la creació d’hipòtesis, l’observació de fenòmens, les situacions
d’experimentació i la creació de conclusions que estructuren els aprenentatges.L’aliança amb la UPC Terrassa [l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT); la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), el Centre de la Imatge i la Tecnología Multimèdia (CITM) i l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) ] capacita a l’Escola El Vallès per fer servir el coneixement científic com a eix del procés d’aprenentatge de l’alumnat.  Una mostra d’aquesta aliança és la mostra de projectes, [Ciència i tecnologia per canviar el món], sobre ciència i tecnologia al servei dels ODS que es va obrir a la comunitat educativa (alumnat, claustres i famílies). El programa Magnet té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució d’excel·lència. Aquesta aliança ha de permetre al centre desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. Per a més informació sobre el programa: http://magnet.cat https://twitter.com/aliancesmagnet https://www.instagram.com/aliancesmagnet