📁 Veure tots

Projecte «RELAT-Hos»

Projectes II – Participació Projecte «RELAT-Hos», Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Antonia Castro, infermera de l’HUB i autora i coordinadora del projecte RELAT-Hos. Merche Yll
i David Herrera, (RELATadores). El projecte «RELAT-Hos» convida els pacients ingressats en unitats d’hospitalització de l’Hospital de Bellvitge a escriure una història durant la seva estada al centre. La iniciativa està dirigida per infermeres i té com a objectiu aprofitar la capacitat terapèutica de l’escriptura per fer més agradable el temps d’hospitalització.