📁 Veure tots

Proporció estequiomètrica: mL de vinagre que reaccionen amb bicarbonat?

En aquest petit treball d’investigació li proposem als alumnes que determinin la quantitat mínima de vinagre que fa reaccionar una
altra al terminal la quantitat de bicarbonat. És a dir, que arribin a la Proporció estequiomètrica dels reactius