📁 Veure tots

Què cal tenir en compte perquè el treball per projectes tingui èxit? – Núria Borràs

Entrevista a Núria Borràs, mestra de l’escola Riera de Ribes (Sant Pere de Ribes), realitzada a Barcelona el 12 de
desembre de 2019, en el marc de l’acte “Aprenent per projectes: estratègies i programes que funcionen”. https://www.fbofill.cat/agenda/aprenent-projectes-estrategies-i-programes-que-funcionen D’acord amb Núria Borràs, l’èxit del treball per projectes passa per: a) partir del valor de la diferència en els processos d’aprenentatge i adquisició de competències; b) diversificar els projectes (poden ser al voltant de 7 en un curs) a partir a partir d’experiències, interessos i reflexions dels aprenents; c) treballar amb diferents franges d’edat (fins a tres anys de diferència); d) fer l’alumnat partícip del disseny i construcció del projecte. L’acte va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. https://www.fbofill.cat/projectes/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa #EduEvidències