📁 Veure tots

Què vol dir ser proporcional

Una explicació simple i pràctica per entendre què vol dir que dues magnituds són proporcionals. Una explicación simple y práctica para
entender que quiere decir que dos magnitudes son proporcionales. A simple and practical explanation to understand what it means that two magnitudes are proportional.