📁 Veure tots

Quines desigualtats socials podem combatre des de l’educació?

Síntesi de l’#aulabofill “Quines desigualtats socials podem combatre des de l’educació?” a càrrec de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de
Catalunya; Joan Mateo, secretari de Polítiques Educativesdel Departament D’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Gneralitat de Catalunya; Joan M. Girona, professor de secundària i psicopedagog; Irene Balaguer, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat .Per a més informació, http://www.fbofill.cat/?codmenu=01&not=1003. http://www.fbofill.cat/ Quines desigualtats educatives ha accentuat la crisi? Com es poden combatre aquestes desigualtats des del sistema educatiu? Quins factors dels centres educatius influeixen més sobre les desigualtats socials de l’alumnat? Quins resultats estan tenint les mesures que s’estan implementant per combatre les desigualtats socials en educació? Quines són les mesures més prioritàries en el moment actual? En la trobada es va presentar el monogràfic “Contra les desigualtats socials” de la revista Perspectiva Escolar (núm. 371).