📁 Veure tots

RE1.2.1 – L’expansió de Taylor i la funció exponencial

En aquest vídeo complementem l’explicació de l’expansió de Taylor des d’una vessant més visual, i aplicada a la funció exponencial.
0:00 Introducció 0:38 Recordatori expansió 1:14 L’expansió de Taylor aplicada a l’exponencial 2:24 Comparació expansió vs exponencial a a=0 3:41 Comparació expansió vs exponencial a a=2 5:17 Resum i conclusió