📁 Veure tots

Repàs d’àlgebra I – Matemàtiques 3r d’ESO – IES Eugeni d’Ors (Vilafranca del Penedès)

Primer vídeo del tema 4 del curs de matemàtiques de 3r d’ESO a l’IES Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès. Solucions
als exercicis plantejats al vídeo (més endavant penjades en pdf): 1. Perímetre = 4c Àrea = c^2 2. Diagonal = arrel(5x^2/4) 3. (2n+1)·(2n+3)=4n^2+8n+3