📁 Veure tots

Resolució d’equacions exponencials (part 1)

Matemàtiques per a tothom. Equacions exponencials explicades a partir d’exemples. En aquest vídeo s’expliquen dos tipus: el tipus que es
resol directament aplicant propietats de les potències i el tipus que es resol amb un canvi de variable.