sbertranramos

Producte Mixt de sbertranramos

Producte Mixt

En aquest vídeo es defineix el producte mixt i s'explica la seva aplicació més usual...
Angles a l'espai de sbertranramos

Angles a l’espai

En aquest vídeo podreu veure el mètode de càlcul d'un angle entre diversos elements de l'espai: entre vector i vector, (més…)...
Producte vectorial de sbertranramos

Producte vectorial

En aquest vídeo podeu veure la definició de producte vectorial, les seves característiques i les aplicacions més comunes d'aquesta operació (més…)...