📁 Veure tots

Sintaxi catalana I: tipus d’oracions

Apunts de les classes de Català de la Universidade de São Paulo. Professora Aina Monferrer-Palmer. Recuperacions de les classes perdudes
durant els mesos de maig i juny de 2016 per causa de la vaga.