📁 Veure tots

Sistema d’Equacions Lineals – Mètode de Cramer

Resolució d’un sistema d’equacions lineals compatible determinat, mitjançant el mètode de Cramer.