Solidaritat: paisatge on tothom hi troba repòs.

La solidaritat és un espai per descobrir. Avui cal que les paraules ens obrin noves portes. Si ens imaginem que
un banc, un lloc que acull el repòs de tota persona, és també un paisatge per recordar-nos mútuament els uns dels altres, tenir-nos presents… perquè tothom, sense cap distinció, visqui com a persona, amb drets: la solidaritat tindrà sentit.