📁 Veure tots

Trigonometria: Raons trigonomètriques d’angles qualssevol

Aquest vídeo és sobre: 1bat-trigonometria3