Venta tradema 10-9-14

Solsona vol convèncer Tradema que vengui les instal·lacions per parcel·les