Vocabulari bàsic en LSC

LSC - Volcà de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Volcà

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Visual de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Visual

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Viatge de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Viatge

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Vestidors de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Vestidors

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Vergonya (1) de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Vergonya (1)

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Vergonya (2) de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Vergonya (2)

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Verb (2) de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Verb (2)

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Verb (1) de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Verb (1)

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Val d'Aran (1) de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Val d’Aran (1)

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Val d'Aran (2) de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Val d’Aran (2)

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...
LSC - Vaga de Vocabulari bàsic en LSC

LSC – Vaga

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. (més…)...