🔵 COMPLEMENT de l’ADVERBI | Exemples i pronominalització

Tot el que necessites saber sobre el complement de l’adverbi en català. Què és el C. adv. o complement adverbial?
Es pot substituir per un pronom feble? 💎 Amb EXEMPLES. 💗 Guia C. de l’adverbi: https://bit.ly/guiacadverbi 📑 Què és un adverbi: https://bit.ly/adverbi ✔【Funcions sintàctiques】Vídeos i guies ⏩ Llista funcions sintàctiques: https://bit.ly/llistafuncions 💊 Taula resum de les funcions sintàctiques: https://bit.ly/resumfuncions 🎬 Vídeo C. directe (CD): https://bit.ly/CDirecte 📑 Guia C. directe (CD): https://bit.ly/blogdirecte 🎬 Vídeo C. indirecte (CI): https://bit.ly/indirecteCI 📑 Guia C. indirecte (CI): https://bit.ly/CIndirecte 🎬 Vídeo C. règim verbal (CRV): https://bit.ly/cregimverbal 📑 Guia C. de règim verbal: https://bit.ly/guiacrv 🎬 Vídeo C. circumstancial (CC): https://bit.ly/circumstancial 📑 Guia C. circumstancial: https://bit.ly/guiacircumstancial 🎬 Vídeo C. predicatiu (C. pred.): https://bit.ly/complementpredicatiu 📑 Guia C. predicatiu: https://bit.ly/blogpredicatiu 🎬 Vídeo atribut (CC): https://bit.ly/catribut 📑 Guia atribut: https://bit.ly/guiaatribut 📑 Guia subjecte i predicat: https://bit.ly/guiasubjecteipredicat 🎬 Vídeo C. del nom (CN): https://bit.ly/complementnom 📑 Guia C. del nom: https://bit.ly/guiacomplementnom 🎬 Vídeo C. de l’adjectiu (C. adj.): https://bit.ly/cadjectiu 📑 Guia C. de l’adjectiu: https://bit.ly/guiacadjectiu 🎬 Vídeo C. de l’adverbi (C. adv.): https://bit.ly/cadverbi 📑 Guia C. de l’adverbi: https://bit.ly/guiacadverbi ✔【Oracions subordinades】Vídeos i blogs 📑 Guia oracions subordinades: https://bit.ly/guiasubordinades 📑 Exercicis oracions subordinades: https://bit.ly/exercicissubordinades 🎬 Vídeo oracions subordinades: https://bit.ly/oracionssubcat ✔【Pronoms febles】Vídeos i blogs 📑 Guia pronoms febles: https://bit.ly/guiapronoms 📑 Exercicis pronoms febles: https://bit.ly/exercicisrelatius 🎬 Vídeo errors comuns pronoms: https://bit.ly/errorspronomsfebles ✔【Pronoms relatius】Vídeos i blogs 📑 Guia pronoms relatius: https://bit.ly/pronomsrelatius 📑 Exercicis pronoms relatius: https://bit.ly/exercicisrelatius 🎬 Vídeo QUE i QUÈ: https://bit.ly/queambaccent ✔ CONTACTE: info@correccioencatala.com ⇨ Web: http://bit.ly/CorreccióenCatalà ⇨ LinkedIn: http://bit.ly/LinkedInNMtraducciones ⇨ Instagram: https://bit.ly/instagramparlemdescriure