📁 Veure tots

🧮Entén les matemàtiques més enllà dels continguts. Decàleg resolució de problemes.

🧮Entén les matemàtiques més enllà dels continguts. Estima-les com una manera de fer, de veure el món i de viure’l.🗺️ 🤔Pensem
en una llengua. Si, per exemple, memoritzem tot el diccionari alemany, es pot dir que ja parlem alemany? És evident que no!🙅🏼A banda de les paraules i el seu significat, cal una estructura que els doni sentit, una gramàtica, una ortografia… i fins i tot una literatura, una poesia. ✨En aquesta metàfora, les paraules del diccionari són els continguts matemàtics. Imprescindibles, sí, i hem de procurar dissenyar problemes que ens permetin cobrir els continguts del currículum, però això no és suficient. Calen unes destreses, uns processos que ens permetin utilitzar el contingut amb sentit per resoldre problemes, raonar, argumentar, establir connexions, comunicar, representar… fins a entendre que «fer matemàtiques» és una manera d’interpretar, ordenar i estimar la realitat.✌🏼