📁 Veure tots

5 missatges d’error típics d’Excel i com intentar resoldre’ls

Petita explicació de quins són els 5 missatges d’error més habituals quan treballem amb Microsoft Excel (¡NOMBRE!, ¡VALOR!, ¡REF!, ¡DIV/0!
i ¡NUM!) i què podem fer per intentar evitar-los o què podem intentar corregir quan ens trobem amb ells. http://ja.cat/videoscompetic