📁 Veure tots

AULA MESTRA. Llengua catalana.

Aula mestra és una plataforma virtual gratuïta i participativa per aprendre i ensenyar català. Els professors dels territoris de parla
catalana i d’arreu del món poden crear-hi cursos i compartir-los. www.gencat.cat/llengua/aulamestra