📁 Veure tots

CB LINK DMR?

Captació del que sempla una veu tipica de DMR o C4FM en Banda Ciutadana,podria ser un enllaç de DPMR (PMR
Digital)cap a CB, les estacions eren de La Rochelle ciutat costanera al sud-oest de França. #27mhz #bandaciutadana #bandaciudadana