📁 Veure tots

Com enregistrar i executar macros amb Excel

Petit tutorial per estalviar-nos tasques repetitives enregistrant macros i executant-les en l’entorn del full de càlcul Microsoft Excel. Amb altres
programes és pràcticament el mateix. http://ja.cat/videoscompetic