📁 Veure tots

Com fer filtres avançats entre diferents fulls amb Excel

Petit tutorial per fer servir un filtre avançat de Microsoft Excel per filtrar dades que tenim en un full i
obtenir els resultats en un altre full. No és trivial, si ho fem des del full en el que tenim les dades a filtrar donarà error, però es pot fer sense problema si ho fem des del full en el que volem que vagin a parar les dades filtrades. http://ja.cat/videoscompetic