📁 Veure tots

Com fer servir la funció SI() per evitar càlculs no desitjats en Excel

Petit tutorial per evitar càlculs irrellevants, lletjos o no desitjats pel motiu que sigui, anidant una altra funció o operació
dins de la funció SI() (en anglès IF()) del full de càlcul Microsoft Excel. http://ja.cat/videoscompetic