📁 Veure tots

Com posar dates en format dd/mm/aaaa amb Excel

Petit tutorial per canviar el format de dates en un full de càlcul de Microsoft Excel de manera que apareguin
amb dues xifres tant el dia del mes com el mes, i amb quatre xifres l’any (format dd/mm/aaaa). http://ja.cat/videoscompetic