📁 Veure tots

Com restaurar codis postals que han perdut el 0 inicial amb funció TEXTO() de l’Excel

Una altra manera, potser més ràpida, de convertir codis postals a format text, afegint, quan sigui necessari, el primer zero.
En un altre vídeo ho aconseguíem amb les funcions CONCATENAR(), SI() i LARGO() i anava bé per repassar-les. En aquest vídeo fem servir la funció TEXTO() i acabem abans. Treballem amb el full de càlcul Microsoft Excel, amb altres deu ser semblant. http://ja.cat/videoscompetic