📁 Veure tots

Conciliar per educar

Síntesi d’idees del debat “Conciliar per educar” a càrrec d’Esther Sánchez, secretària d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i autora de l’informe, Cristina Brullet, sociòloga i pedagoga, professora titular del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) i Carlos Obeso, profesor titular del Departament de Direcció de Recursos Humans i director de l’Institut d’Estudis Laborals d’ESADE. Per a més informació: www.fbofill.cat