📁 Veure tots

Indicadors de qualitat en CMA

Ponència de la 3a Jornada de Recerca de l’ICS, a càrrec de la Dra. Mª José Linares Gil, secretària de
la Comissió de Recerca de l’Hospital de Viladecans. Institut per a la Recerca i la Docència de l’Hospital de Viladecans (IR-HVI)