📁 Veure tots

La funció exponencial a la llegenda dels escacs.

En aquest vídeo es descriuen les matemàtiques que hi ha darrere d’una de les llegendes de l’origen dels escacs. 0:00 Primera
part de la llegenda 0:53 Segona part de la llegenda 1:34 Nomenclatura 2:20 Càlcul de grans per casella 4:02 Funció exponencial genèrica 5:22 Sumatori de grans de blat 7:11 Resum i conclusió