📁 Veure tots

La xarxa de clavegueram

En aquest tram del cardo minor s’han trobat una dotzena de clavegueres secundàries que desguassaven en el col·lector principal i
embornals.