📁 Veure tots

Missatge de Halloween i Tots Sants

Missatge institucional per a tots aquells que no poden agOntar Halloween. Viviu i deixau viure. I reconeixeu que Tots Sants és
una festa un poc merdosa. No passa res per dir-ho.