📁 Veure tots

Motor de 4 temps

Nota: El so no es correspon amb la imatge. En aquesta animació es pot veure el funcionament d’un motor de quatre
temps. En primer lloc tenim la seqüència de pistons que es mouen de dos en dos i transfereixen la força lineal en força rotatòria cap al cigonyal. A continuació es pot veure l’arbre de lleves que és l’encarregat d’administrar el moviment de les vàlvules per a que realitzin el procés d’admissió i escapament. Per acabar tenim una visió més acurada del cigonyal l’encarregat d’evitar vibracions i on es pot apreciar el disc d’inèrcia el qual fa que el moviment sigui més continu. Per més videos com aquest, subscriviu-vos al canal. Escola Pia Tecnologia Informàtica i Matemàtiques http://www.eptim.net