📁 Veure tots

Quina formació permanent necessita el professorat? – Patrícia Rey

Entrevista a Patrícia Rey, Directora de l’Escola Samuntada (Sabadell), realitzada a Barcelona el 12 de juny de 2019, en el
marc de l’acte “Mestres que aprenen: què funciona en la formació permanent del professorat?”. https://www.fbofill.cat/agenda/mestres-que-aprenen-que-funciona-en-la-formacio-permanent-del-professorat D’acord amb Patrícia Rey, la formació permanent que necessiten els mestres i es escoles ha de contenir: a) continguts i plantejaments personalitzats, adaptats a les particularitats del centre i del seu claustre, amb sessions grupals i individuals; b) un seguiment individualitzat més enllà les sessions formatives; c) suport a canvis organitzatius i horaris en el centre, per deixar espais per a la reflexió i l’avaluació. L’acte organitzat per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país. https://www.fbofill.cat/projectes/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa #EduEvidències