📁 Veure tots

Quines operacions cal fer en un pressupost o factura amb preus, quantitats i IVA

Petit tutorial per fer un pressupost o factura amb l’esperança d’aclarir quines operacions cal fer amb els preus, les quantitats
i l’IVA que és un percentatge sobre el preu de venda. http://ja.cat/videoscompetic