📁 Veure tots

Subtotals, taula dinàmica i gràfics d’Excel amb el Projecte de COMPETIC 3 del curs 22/23, part 4

Quarta part de la resolució guiada del projecte de COMPETIC 3 Competència 6 (Tractament de la informació numèrica) del curs
2022-2023, apartat 3, de possible utilitat per als estudiants que s’estiguin preparant de cara al projecte de cursos posteriors. Ho veiem amb el full de càlcul de Microsoft Excel, però amb el LibreOffice Calc seria molt semblant. http://ja.cat/videoscompetic