📁 Veure tots

Tapis mig fer. Mòdul de la Mirada Tàctil. Museu del Tapís Contemporani. Casa Aymat

El teixidor o teixidora traspassa el calc del cartró sobre els fils de l’ordit, i es teixeixen horitzontalment les passades
que conformen la trama. Per a què el tapís prengui solidesa, es pressiona la trama amb una pinta de fusta.