📁 Veure tots

Una petita advertència de seguretat en l’ús de macros

Les macros són petits programes. Les que fem nosaltres no donaran cap problema però si descarreguem arxius amb macros d’autor
desconegut estem posant en perill el nostre ordinador i és probable que ens apareguin missatges d’advertència en aquest sentit. Són missatges que podem ignorar si l’arxiu amb macros que volem fer servir només l’hem treballat nosaltres o persones de confiança. http://ja.cat/videoscompetic