📁 Veure tots

Cal superar la barrera normativa que limita canvis en els processos d’aprenentatge – G. Roca

En Genís Roca @genisroca, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» (<a href="http://www.edupost2015.cat/"
target=”_blank” rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), assenyala que el fet digital provoca molts canvis i generalment la principal barrera per assolir-los és administrativa i legal. Sovint hi ha un tema normatiu que limita el canvi, ja que sovint, la norma arriba tard. En l’educació passa el mateix, sovint arriba tard, amb el greuge que qui fa la norma és qui dictamina l’itinerari, el currículum i qui pot certificar el grau de coneixements assolit. Per a aquest expert en transformació digital, l’itinerari s’hauria de poder revisar contínuament si el professorat així ho creu pertinent i alhora li preocupa que dels molts espais de coneixement que hi ha actualment, només l’escola o la universitat puguin certificar-ne l’assoliment. Per a ell, els processos de transformació del coneixement ja no són propietat exclusiva d’un espai tancat com ho poden ser els centres de formació estructurats. A EE.UU., la cultura majoritària és que tot es pot fer fins que algú ho prohibeix, mentre que a Europa, res no es pot fer fins que algú no ho autoritza. Si continuem així, afirma, a Europa tindrem poc avantatge competitiu perquè si hem d’esperar a la regulació normativa, serà tard. «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats. Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015