📁 Veure tots

Com filtrar registres únics i contar quantes vegades apareix cada un d’ells amb Excel

Petit tutorial per fer servir l’eina de filtres avançats del full de càlcul Microsoft Excel per obtenir una llista de
registres únics a partir d’una en la que es donen repeticions. Ja posats, farem servir la funció CONTAR.SI() per esbrina quantes vegades es repeteix cada registre. http://ja.cat/videoscompetic