📁 Veure tots

Experiència APS – La Placeta

Els joves de l’Esplai GISC de la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) han recuperat un espai d’oci del seu barri,
la placeta del barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. La nostra placeta és un projecte del grup de grans de l’esplai GISC, ubicat al barri de Sant Cosme, del Prat de Llobregat. Arrel de la proposta educativa va néixer dins del grup de nens i nenes la idea de poder rehabilitar i donar vida a la plaça situada davant de l’entitat. La formació del grup de grans vers l’adequació i reconstrucció de la seva placeta. Això es va fer a partir del treball previ al centre d’esplai en la recerca d’informació i debats al voltant de l’ús de la plaça. El grup, un cop situats en el territori, realitzen diferents tasques i activitats per a fer la diagnosi de les necessitats. A partir de tota la informació recollida a la fase d’aprenentatge, el grup amb l’ajut de la directora de l’entitat i les monitores referents, van planificar les accions i van establir el contacte i acords amb les diferents parts implicades (Ajuntament, entitats del barri…). El primer pas va ser escriure una carta al Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament, cap de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans, sol·licitant una reunió per explicar el projecte i fer-li les propostes per millorar la plaça. El grup va assistir a la reunió amb una maqueta i van explicar al Tinent d’Alcalde les seves propostes. Aquesta oportunitat ha estat molt positiva, tant a nivell de reconeixement de la tasca, com a nivell de proximitat de l’administració cap a l’entitat, especialment vers els nois i noies. El resultat de la reunió també va ser d’allò molt positiu, doncs el responsable municipal va mostrar la seva sintonia amb moltes de les propostes i el compromís de treballar plegats per portar-les a terme. Es tracta d’un projecte a llarg termini, del qual no s’obtenen resultats de forma immediata, però que sí permet avaluar objectius pedagògics i de grup. Poc a poc, a mesura que es vagin portat a terme les actuacions, es podrà avaluar l’ús que es fa de la plaça, els col·lectius que hi conviuen…A nivell de reconeixement, tant les entitats del barri, com el propi Ajuntament, han mostrat la seva satisfacció i valoració de la proposta. Esperem que en un futur proper es pugui realitzar una “reinauguració” de la plaça que a banda de donar a conèixer el projecte a tot el barri, serveixi de reconeixement per al grup. @apscatalunya #aprenentatgeservei #APS @fundesplai